Lucie URBÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu

Development of the self-actualization tendency of participants in extracurricular pedagogy using an artefiletic project
Anotace:
Výstupem této bakalářské práce je návrh a realizace výtvarného projektu, který využívá principů artefiletického přístupu. Pomocí projektu by měla být podpořena sebeaktualizační tendence a prosociální chování účastníků. Pro realizaci byly vybrány děti ze zařízení ústavní výchovy, kterými byl mimo jiné i ovlivněn a inspirován proces návrhu projektu. Hlavním oporou návrhu je však teoretická část zabývající …více
Abstract:
The output of this bachelor thesis is the design and realization of an art project using the principles of artefiletics. This project should support self-actualization tendencies and prosocial behavior. For the the project were choosen children from institutional education, who influenced and inspired the process of designing the project. The main basis of the proposal is the theoretical part dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Lucie. Rozvoj sebeaktualizační tendence účastníků v mimoškolní pedagogice pomocí artefiletického projektu. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/