Bc. Jitka Jadrná

Bakalářská práce

Dotace poskytnuté právnickým osobám ze státního rozpočtu

State budget grants provided to legal entities
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Dotace poskytnuté právnickým osobám ze státního rozpočtu“ je identifikace slabých míst při čerpání a použití dotací. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a vzájemných souvislostí. V praktické části je nejprve stručně charakterizován zvolený region, druhy a zdroje dotací, které jsou v daném území využívány k financování různých potřeb. Závěrečná část je věnována …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „State budget grants provided to legal entities“ is the identification of weaknesses while using and drawing of grants. The theoretical part is focused on fundamental concepts and their interdependencies. In the practical part, there is first briefly characterized the chosen region, the types and sources of grants that are used to finance of different needs in a given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa