Theses 

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko – Petra Hochová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů

Petra Hochová

Bakalářská práce

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko

Podpora regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem podpory regionálních produktů v mikroregionu Sedlčansko, který se nachází v okresu Příbram v jižní části Středočeského kraje. Předmětem práce je analyzování proveditelnosti zřízení specializované prodejny s regionálními produkty ve městě Sedlčany. Práce obsahuje teoretický výklad pojmů region a regionální produkt, dále je představen dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Sedlčanska, který si klade za cíl podporovat sociální a hospodářský rozvoj svého mikroregionu. V praktické části práce jsou pak zpracovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi obyvateli Sedlčanska a návštěvníky Sedlčan a taktéž mezi starosty jednotlivých členských obcí Sdružení obcí Sedlčanska. V neposlední řadě je součástí práce i zjednodušená verze studie proveditelnosti zřízení specializované prodejny s regionálními produkty.

Abstract: This bachelor thesis deals with promotion of local products in Micro-region Sedlčansko, which is located in Příbram District, in south part of Central Bohemia Region. The point of this work is to analyse a feasibility of setting up a specialized local product shop in town of Sedlčany. The bachelor thesis puts an interpretation on terms region and local product, then introduces Association of Sedlčany Region Municipalities. This Association puts emphasis on social and economic development of the micro-region. In the practical part of the bachelor thesis there are processed the results of the survey, which was conducted among inhabitants of Sedlčany Region, visitors to town of Sedlčany and also among the mayors of particular member municipalities of Association of Sedlčany Region Municipalities. Last but not the least the feasibility study is the part of this thesis. It is a simplified version of a standard feasibility study, which deals with setting up a specialized local product shop.

Klíčová slova: Region, regionální produkt, specializovaná prodejna, Sdružení obcí Sedlčanska, studie proveditelnosti, local Product, specialized Shop, Association of Sedlčany Region Municipalities, Feasibility Study

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz