Mgr. Lenka Malárová

Master's thesis

Vliv římského práva v oblasti věcných práv v chystané kodifikaci občanského práva

Roman Law Influence upon the Rights in rem in the Prepared Codification of Civil Law
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vysledovat, zda do oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) pronikly prvky římského práva. Práce se po formální stránce dělí do pěti samostatných kapitol. První kapitola je věnována otázce vhodné terminologie pro označení procesu pronikání římského práva a jeho významu pro domácí právní vývoj od středověku po současnost. Obsahem druhé kapitoly …more
Abstract:
The aim of this thesis is to find out, whether in the field of iura in re in the czech new civil code (act. No. 89/2012 Coll.) are elements of Roman law. This work is formally divided into five separate chapters. The first chapter is devoted to the question of appropriate terminology, which can be used for appellation the process of penetration of Roman law. In this chapter is also included history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta