Bc. Kristína Parničanová

Master's thesis

Vykazování leasingu a jeho vliv na výsledek hospodaření a daňový základ

Reporting of Leasing and its Effect on Profit and Income Tax Base
Abstract:
This diploma thesis deals with the theoretical and practical aspects of asset financing through financial leasing in Slovak business sector, in the field of international transport in particular. The first part is theoretical and it focuses on all aspects of financial leasing. The second part deals with the national and international legislation. The next part defines the accounting procedures of financing …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá teoretickými a praktickými aspektami financovania majetku prostredníctvom finančného leasingu v prostredí slovenskej podnikateľskej sféry najmä v oblasti medzinárodnej dopravy. Prvá časť je čisto teoretická, zameraná na všetky hľadiská finančného leasingu. Druhá časť sa venuje národnej a medzinárodnej legislatíve. Ďalšia časť definuje účtovné postupy leasingového financovania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta