Ján Búza

Diplomová práce

Advanced Analytics in Retail Banking in the Czech Republic

Prediktívna analytika v retailovom bankovníctve v Českej republike
Anotace:
Prediktívna analytika a big data umožňujú vytvorenie lepšieho obrazu o potrebách a preferenciách zákazníkov. Skrz toto hlbšie porozumenie organizácie všetkých druhov nachádzajú spôsoby, ako zaujať existujúcich alebo potenciálnych klientov. Výskum dokazuje, že firmy, ktoré využívajú big data a prediktívnu analytiku vo svojej činnosti majú mieru produktivity a profitability o 5 až 6 percent vyššiu v …více
Abstract:
Advanced analytics and big data allow a more complete picture of customers' preferences and demands. Through this deeper understanding, organizations of all types are finding new ways to engage with existing or potential customers. Research shows that companies using big data and advanced analytics in their operations have productivity and profitability rates that are 5 to 6 percent higher compared …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Ondřej Tyl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43560

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management