Karolína Kuglerová, DiS.

Bakalářská práce

Analýza hospodaření obce

Economic Analysis of Municipality
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení hospodaření obce Měnín. Hodnocení obce proběhlo na základě získaných informací ze závěrečných účtů obce Měnín za období 2015-2018. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V teoretické části se věnuji charakteristice veřejné správy, obcí a orgánům obcí. Dále vysvětluji pojmy hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová soustava. V praktické části popisuji profil …více
Abstract:
The subject of this thesis is to evaluate the economy management of the village Měnín. The evaluation of the village was based on the information obtained from the final tax accounts of Měnín for the period 2015-2018. The thesis is divided into three main chapters. The theoretical part deals with the characteristics of public administration of the village and its activities as well as the authorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING