Mgr. Iveta Šelepová

Diplomová práce

Trestné činy proti životu a zdraví dítěte spáchané z nedbalosti

Crimes against life and health of child commited through negligence
Anotace:
Tato diplomová práce řeší trestné činy proti životu a zdraví dítěte spáchané z nedbalosti osobami povinnými nad dítětem vykonávat náležitý dohled – rodiči, pedagogickými pracovníky a vedoucími mimoškolních aktivit. Téma je usazeno do teoretického rámce trestního práva. Pomocí rozboru judikatury českých soudů se snaží popsat standard náležitého dohledu, tak, aby se ze strany osob vykonávajících dohled …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is crimes against the life and health of the child committed through negligence by persons, who have responsibility for appropriate child supervision - parents, pedagogical staff and leader of leisure time activities. The subject is described in the theoretical framework of criminal law. By an analysis of the case-law of the Czech courts, the author tries to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta