Bc. Martin CENKL

Diplomová práce

1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera

1.Theoretical Part: Noise, destruction, image failure in music videos and short film forms 2. Practical Part: project Alice - Collection of Music Videos
Anotace:
1.diplomová práce objasní a bude se zabývat současnými tendencemi ve videoklipu a krátkých vizuálních formách z pohledu kameramanského a vizuálního.Téma vizuality v klipech se úzce zaměří na prvky jako Noise, destrukce, obrazová chyba a jejich vliv a působení na diváky. 2.Projekt ALICE je hudebno-vizuální dílo, které bude zakončeno 3 vizuálními klipy na pokračování s obrazově rozbitým charakterem. …více
Abstract:
1.This dissertation will explain and be concerned with contemporary tendences in videoclip and short film forms from visual and photographic view.The theme of videoclip visuality will specialize in elements: Noise, destruction, picture error and its influence to viewers. 2.ALICE project is musical-visual work, which will terminate by 3 videoclips on continue with destruction character in visuality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011
Zveřejnit od: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Juraj Fandli

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CENKL, Martin. 1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera. Zlín, 2011. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Kamera

Práce na příbuzné téma