Ing. Alžběta Hanáčková

Bakalářská práce

Zájmové skupiny v mezinárodním srovnání

Interest groups in international comparison
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Zájmové skupiny v mezinárodním srovnání“ je na digitalizovaných databázích zájmových skupin provést analýzu jejich počtu. První část práce je zaměřena na stručné představení teorie zájmových skupin. Následně jsou pomocí dosavadních výzkumů vytipovány určité faktory, které mohou mít na vytváření zájmových skupin vliv a zároveň jsou předloženy nové hypotézy o formování těchto …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis „Interest groups in international comparison“ is to realize the analysis of their quantity based on digitalized databases. First part of the thesis is dealing with brief introduction of the theories of interest groups. Further, certain factors related to the interest groups creation are pointed out with the help of existing researches and furthermore there are presented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Komínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika