Lucie Stránská

Bachelor's thesis

Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace

Socio-economic aspects of care for selected populations
Abstract:
V posledních letech se stárnutí populace stále častěji ukazuje jako oblast, které je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Se stárnutím populace proto roste také potřeba sociálních služeb. Tato bakalářská práce bude sloužit studentům pro pochopení a lepší orientaci právě v problematice sociálních služeb, zabývá se tématem sociální a ekonomické analýzy vybraného domu s pečovatelskou službou v kraji Vysočina …more
Abstract:
In recent years, the issue of Population Growth has repeatedly proved to be the area, requiring higher awareness. Due to Population Growth, there is a certain need for social services. This bachelor thesis should help students obtain understanding and better orientation within these issues. Specifically, it is concerned with social and economic analysis, of particular Nursing home in Vysočina region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stránská, Lucie. Sociálně-ekonomické aspekty péče o vybrané části populace. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní