Mgr. Vladislava Vondrová

Master's thesis

Na hraně digitální propasti: sociálně vyloučená riziková mládež v informační společnosti

On the edge of the digital divide: Barriers in accessing ICT among social excluded at-risk youth
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem digitální exkluze u sociálně vyloučené rizikové mládeže. Téma práce je uchopeno skrze sociálně-ekologickou perspektivu a perspektivu resilience. Cílem práce je blíže rozkrýt, jaké bariéry existují v přístupu k ICT u sociálně vyloučené rizikové mládeže, a jaká je povaha těchto bariér. V návaznosti na sociálně-ekologickou perspektivu jsou uvažovány vnitřní …more
Abstract:
Diploma thesis deals with the following topic: social exclusion among social excluded youth at-risk. Social-ecological approach and resilience approach are used in diploma thesis. The aim of diploma thesis is to find out, which barriers in ICT accesses exist, and what their nature is. Following social-ecological approach inner and outer barriers to ICT access are discussed. Following perspective of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií