Ing. Abbasjon Tursunmetov

Diplomová práce

Politický a hospodářský cyklus v teorii a praxi

Political and Economic Cycle in Theory and Practice
Anotace:
Předmětem této diplomové prci je politický a hospodářský cyklus v teorie a praxe, se skládá ze tří částí, 2 teoretické a 1 praktické. Popisuji zde nejznámější modely cykličnosti a ukázaju spojení politického a ekonomického cyklusu na příkladě analýzy amerických státy, jejich administraci z poloviny 20. století až po současnost.
Abstract:
Subject of this diploma is political and business cycle in practice and theory, it consist of three parts, 2 theoretical and practical. Here I describe most known models of cyclicity and show the connection of political and economic cycle on example of U.S. Analysis of U.S. administrations from the meddle of 20 century to nowadays.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma