Dan Adensam

Bachelor's thesis

Financování dopravní obslužnosti

Financing of transport services
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat vliv liberalizace trhu na zajišťování dopravní obslužnosti v České republice se zaměřením na dotovanou osobní železniční dopravu. Úvodní část se věnuje veřejné dopravě a jejímu zajištění v obecné rovině. Od druhé kapitoly už je pozornost upřena na drážní dopravu, postupně je popsána její charakteristika, financování a vývoj právních norem nezbytných pro liberalizaci trhu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the impact of liberalization on providing transport services in the Czech Republic with a focus on subsidized passenger rail transport. The introductory part is focused on public transport and on providing transport services in general. Since the second chapter, attention has been paid to rail transport, its characteristics, financing and the development of legal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Lucie Sedmihradská
  • Reader: Barbora Slintáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78034