Adéla BOKIŠOVÁ

Diplomová práce

Sledování změn genové exprese u Hrotnatky velké po vystavení toxikantům

Differential gene expression in Daphnia magna after exposure to toxicants
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sledováním změn genové exprese u organismu Daphnia magna po expozici vybranými toxikanty ze skupiny kovů a nanomateriálů. Konkrétně je sledován vliv chloridu kademnatého (ClCd2), chloridu hlinitého (AlCl3) a nanoformy oxidu hlinitého (Al2O3NP). Teoretická část práce vedle hodnocení a sledování procesu genové exprese zahrnujícího izolaci genetického materiálu a jeho zpracování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the monitoring of changes in gene expression in the organism Daphnia magna after exposure to selected toxicants from the group of metals and nanomaterials. Specifically, the effect of cadmium chloride (ClCd2), aluminium chloride (AlCl3), and the nanoform of aluminium oxide (Al2O3NP) was studied. The theoretical part of the work, in addition to evaluating and monitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOKIŠOVÁ, Adéla. Sledování změn genové exprese u Hrotnatky velké po vystavení toxikantům. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

Práce na příbuzné téma