Bc. Barbora Stará

Bakalářská práce

Instagram jako nástroj marketingové komunikace

Instagram as a Marketing Tool
Anotace:
Tématem bakalářské závěrečné práce je Instagram jako nástroj marketingové komunikace. V teoretické části se práce zaměřuje na popis základních pojmů marketingové komunikace, popisuje sociální sítě a zabývá se měřením efektivity na sociálních sítích. Především je věnována pozornost Instagramu a jeho využití a specifika v marketingové komunikaci. Bakalářská práce také popisuje tzv. Influencery a jejich …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Instagram as a marketing tool. The theoretical part of the thesis focuses on the description of the basic concepts of marketing communication, describes social networks and deals with the measurement of effectiveness on social networks. Above all, attention is paid to Instagram and its use and specifics in marketing communication. The bachelor thesis also describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní