Tomáš Davídek

Diplomová práce

Analýza a návrh aplikační podpory logistiky ve firmě Cukrovary a lihovary TTD, a.s.

Analysis and design of application support logistics for Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá podporou logistických činností konkrétní společnosti Cukrovary a lihovary TTD, a.s. informačními technologiemi. V první části je představena společnost, pro kterou je diplomová práce určena a zároveň jsou popsána specifika odvětví, v kterém působí. Cíl druhé části práce byl dosažen aplikací optimalizačních metod Operačního výzkumu. Pro každou svozovou linku byl …více
Abstract:
The main aim of this thesis is IT support of logistics in sugar refinery Cukrovary a lihovary TTD, a.s. In the first part is an introduction of the company and sugar refinery industry. The goal of second part of thesis was achieved thorough application of optimization methods of Operation research. The third part describes requirements on the new designed system. This system will support transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: Radek Novák
  • Oponent: Milan Zvěřina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23164