Michaela Štefanovičová

Bachelor's thesis

Conversational Implicature in Political Discourse

Conversational Implicature in Political Discourse
Abstract:
This bachelor thesis deals with conversational implicature (CI) in political discourse, and is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part of the thesis consists of two main chapters. The first one is focused on various aspects of CI. Firstly, CI is put into the context of pragmatics, and the development of CI by H. P. Grice is described. Subsequently, notions of the cooperative …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá konverzační implikaturou v politickém diskurzu a dělí se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se skládá ze dvou hlavních kapitol. První je zaměřena na různé aspekty konverzační implikatury. Konverzační implikatura je nejprve zavedena do širšího kontextu pragmatiky a je popsán její vznik a rozvoj H. P. Gricem. Následně je vysvětlen kooperativní princip …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2012
  • Vedúci: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štefanovičová, Michaela. Conversational Implicature in Political Discourse. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Specialisation in Educational Sciences / English for Education