Kateřina Suchá

Bakalářská práce

Bezbariérový cestovní ruch ve vybrané destinaci

Accessible tourism in the chosen destination
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat možnosti bezbariérového cestovního ruchu v destinaci Lipno v současnosti. Bakalářská práce poskytuje celkový přehled o bezbariérové přístupnosti atraktivit v destinaci, dopravy, ubytovacích a stravovacích zařízení. Práce je rozdělena do tří kapitol. První, teoretická část se věnuje charakteristice klíčových pojmů, kterými jsou cestovní ruch, cestovní ruch …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse barrier-free tourism in the destination Lipno. It provides the comprehensive overview of barrier free accessibility of attractivities, transport, accommodation and food and beverage facilities for handicapped people. The thesis is divided into three parts. The first one is theoretical where the basic terms of tourism, such as barrier-free or accessible tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Jarmila Indrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69142