Bc. Julie Pospíchalová

Diplomová práce

Motivace VŠ studentů mladších 25 let ke kombinovanému studiu a jejich integrace do studia

Motivation of university students younger than 25 years to combined studies and their integration into studies
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá motivací studentů mladších 25 let ke studiu na vysoké škole v kombinované formě studia a také procesem jejich akademické a sociální integrace do studia. Cílem práce je zjistit a popsat, co motivuje studenty mladší 25 let ke kombinovanému studiu na vysoké škole a také zjištění toho, jak probíhá jejich proces akademické a sociální integrace do studia. Diplomová …více
Abstract:
This master thesis deals with motivation of university students younger than 25 years to combined studies and their integration into studies. The aim of the thesis is to find out and describe motivation of university students younger than 25 years to combined studies and their social and academic integration into university institution. The master thesis is divided into two parts, the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta