Bc. Markéta Makovická

Diplomová práce

Interakce regulační domény tyrosin hydroxylasy s 14-3-3 proteinem

Interaction of regulatory domain of tyrosine hydroxylase with 14-3-3 protein
Anotace:
Tyrosin hydroxylasa (TH) je enzym, katalyzující hydroxylaci tyrosinu za vzniku L-DOPA, prekurzoru dopaminu, adrenalinu a noradrenalinu. Tyto katecholaminy jsou nezbytné neurotransmitery a hormony, spojené s pamětí, emocemi, krevním tlakem a mnoha dalšími. Snížené množství dopaminu, spolu s disfunkcí tyrosin hydroxylasy jsou spojeny s patologií Parkinsonova onemocnění ještě před projevem typických motorických …více
Abstract:
Tyrosine hydroxylase (TH) is an enzyme, catalysing the hydroxylation of tyrosine to form L-DOPA, the precursor of the dopamine, epinephrine and norepinephrine. These catecholamines are essentials neurotransmitters and hormones, connected with memory, emotions, blood pressure and many more. Reduced levels of dopamine, together with the disfunction of tyrosine hydroxylase, are highly implicated in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta