Dita Kosová

Bakalářská práce

Zdravá škola - sociální opora ve školní třídě

Healthy School - Social Reliance in the Schoolclass
Anotace:
Práce zvýrazňuje roli sociální opory ve školní třídě v primární prevenci. V teoretické části je charakterizováno prostředí základní školy. Samostatné kapitoly tvoří projekt Zdravá škola podporující výchovu ke zdraví, rizikové a protektivní faktory školního prostředí. Dále jsou uvedeny některé metody skupinové intervence v prevenci. Navazující praktická část zahrnuje intervenční skupinový program zaměřený …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1071

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální komunikace ve státní správě