Bc. Tereza Fialová

Master's thesis

Zaměstnanost absolventů vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce

Employment of graduates of universities in the Prague region, social marketing office work
Abstract:
Diplomová práce „Zaměstnanost absolventů vysokých škol v Praze, sociální marketing úřadu práce“ je zaměřena na prověření hypotézy, že podpora Evropským sociálním fondem v rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let“ na úřadu práce v Praze je efektivní a pomáhá k lepšímu uplatnění absolventů vysokých škol. V práci bude pomocí komparace a řízených rozhovorů se zaměstnanci úřadu práce zhodnocena …more
Abstract:
The thesis "Unemployment of university graduates in Prague, social marketing office work" is aimed to confirm or refute the hypothesis that the support of the European Social Fund within the project "Professional practice for youth up to 30 years' at the labor office in Prague is effective and helps to better application of university graduates. The work will be by means of comparison and structured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní