Matouš Ryška

Bachelor's thesis

Kvantitativní uvolňování v USA

Quantitative easing in USA
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekonvenční měnové politiky v návaznosti na snižování úrokových sazeb centrálních bank na hodnoty blízké nule. V teoretické části je popsáno několik nekonvenčních postupů, k nimž se centrální banky uchylují. Důraz je kladen především na kvantitativní uvolňování a jeho transmisní mechanismy. V aplikační části je popsán vývoj kvantitativního uvolňování v USA a …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on unconventional monetary policy resulting from zero interest rate policy of central banks. In the theoretical part several unconventional approaches performed by central banks are described and quantitative easing and its transmission channels are emphasized. The following practical part describes the development of the quantitative easing in the USA. The analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2020
  • Supervisor: Zbyněk Revenda
  • Reader: Ondřej Šíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79087