Martin Syrůček

Diplomová práce

Transformace personálního útvaru vycházející z Ulrichova model smíšených rolí

Anotace:
Diplomová práce se zabývá fungováním personálního útvaru ve vybrané poradenské společ-nosti s cílem navrhnout transformaci personálního útvaru ve společnosti podle Ulrichova mo-delu smíšených rolí. Teoretická část definuje význam personální práce a její historický vývoj z pohledu personálních útvarů, vymezuje různá pojetí strategického řízení lidských zdrojů a představuje koncepce a modely řízení lidských …více
Abstract:
The master thesis deals with the functioning of the HR department in the selected consulting company with the aim to propose the transformation of the HR department according to Ulrich`s concept of multiple-roles model. The theoretical part defines the importance of personnel work and its historical development from the point of view of personnel departments, defines various concepts of strategic human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/9ir9eb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku