Vít Voseček

Bakalářská práce

Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016

Implementation of renewable energy sources in the Czech Republic and their economic impact on CEZ Group between 1993 and 2016
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj obnovitelných zdroj provozovaných Skupinou ČEZ a porovnává výhodnost obnovitelných zdrojů pro celou Skupinu. Práce obsahuje analýzu závislosti mezi cenou ropy, silové elektřiny a spotovou cenou akcií ČEZ. Mezi cenou elektřiny a spotovou cenou akcií ČEZ existuje silná korelace, menší koleraci pak lze sledovat mezi cenou elektřiny a cenou ropy. Druhým cílem práce …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on development of renewable resources operated by the CEZ Group and then compares benefits taken from the renewable resources for the whole Group.The thesis contains analysis of dependence between the price of oil, electricity and the spot price of ČEZ shares. There is a strong correlation between the price of electricity and the spot price of ČEZ shares and weaker but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2018
  • Vedoucí: Martin Zeman
  • Oponent: Pavel Řežábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72036

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.