Jana Hůlová

Bachelor's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem

The strategy of managing customer relationships
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá identifikací potřeb a vyhodnocením postupů vedoucích k vybudování a upevňování vztahu mezi vnitřními i vnějšími zákazníky podniku. Představuje vliv jednotlivých nástrojů a technik využívaných k rozvoji vztahů napříč podnikem i se svými zákazníky. Závěrem shrnuje, za jakých podmínek lze získané zkušenosti využít v dalších oborech.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification of needs and evaluation of procedures leading to building and consolidating the relationship between internal and external customers of the company. It represents the influence of individual tools and techniques used to develop relationships across the company and with their customers. In conclusion it summarizes the conditions under which the acquired …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní