Bc. Alena Šulcová

Diplomová práce

Nalézací řízení

Tax Assessment Proceedings
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na proces stanovení daně. V úvodní části jsou vymezeny základní pojmy související s pojmem daň, konstrukce daně a její právní úprava. V následující kapitole je popsán průběh daňového řízení od okamžiku zahájení až do doby vydání rozhodnutí s cílem poukázat a vyhodnotit silné a slabé stránky nové, koncepční právní úpravy. Současná právní úprava průběhu řízení je zde komparována …více
Abstract:
The thesis is focused on the tax assessment proceedings. The first part the basic terms related with the term tax, the structural elemenst of tax and its legal regulation are defined. The following part are describes the proces of tax procedure from the start until the decision concentrated to negative and positive aspects of new conceptual legal regulation. There are campared the current legal legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa