Bc. Tomáš Orsava

Bakalářská práce

Multiagentový simulační model vybraného trhu

Agent-based computational model of a selected market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá multiagentním ekonomickým modelováním. Cílem bylo vytvořit multiagentový model trhu mobilních operátorů a provést na něm experimenty se záměrem ukázat, jak budou operátoři nastavovat své ceny. Model byl vytvořen v programovacím jazyce a modelovacím prostředí NetLogo. Bylo provedeno a analyzováno několik experimentů poskytujících náhled do tohoto fiktivního ekonomického …více
Abstract:
This thesis is exploring the field of Agent-based computational economics. The aim was to create a agent-based model of a mobile network carrier market and to conduct experiments showing how the carriers will set their prices. The market was modelled in the programming language and integrated modelling environment of NetLogo. Several experiments were conducted and analysed giving insight into this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta