Bc. Tomáš Orsava

Bachelor's thesis

Multiagentový simulační model vybraného trhu

Agent-based computational model of a selected market
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá multiagentním ekonomickým modelováním. Cílem bylo vytvořit multiagentový model trhu mobilních operátorů a provést na něm experimenty se záměrem ukázat, jak budou operátoři nastavovat své ceny. Model byl vytvořen v programovacím jazyce a modelovacím prostředí NetLogo. Bylo provedeno a analyzováno několik experimentů poskytujících náhled do tohoto fiktivního ekonomického …more
Abstract:
This thesis is exploring the field of Agent-based computational economics. The aim was to create a agent-based model of a mobile network carrier market and to conduct experiments showing how the carriers will set their prices. The market was modelled in the programming language and integrated modelling environment of NetLogo. Several experiments were conducted and analysed giving insight into this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta