Lenka Václavíková

Bakalářská práce

Vzorový informační systém pomocí JBoss Seam

Exampled Information System Implemented in JBoss Seam
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je podrobné seznámení s aplikačním rámcem JBoss Seam. K tomuto účelu jsem zanalyzovala, navrhla a naimplementovala ukázkový informační systém - IS, nazvaný "Opravna obuvi Botanka". Tento IS byl naimplementován jako webová aplikace v programovacím jazyce Java na platformě Java EE s použitím aplikačního serveru JBoss. Implementace probíhala ve vývojovém prostředí Eclipse …více
Abstract:
The theme of this work is a detailed study of application framework, JBoss Seam. To this end, I analyzed, designed and implemented exampled information system - IS, entitled "Shoes Repair Botanka. This IS was implemented as a web application in programming language Java on the Java EE platform for using JBoss application server. Implementation take place within the development environment Eclipse Galileo …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lumír Návrat
  • Oponent: Marek Běhálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika