Bc. Veronika Blížkovská

Diplomová práce

Očekávané změny v bankovní regulaci a dohledu v ČR podle Basel III

Expected changes in banking regulation within Cech Republic during Basel III
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice bankovní regulace a dohledu optikou pravidel o kapitálové přiměřenosti. Z pohledu současnosti má primární význam třetí Dohoda o kapitálové přiměřenosti bank neboli Basel III, která byla přijata v roce 2010 v reakci na globální finanční krizi. Cílem práce je objasnit, co je to bankovní regulace a dohled se zvláštním zaměřením na představení pravidel …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of banking regulation and supervision optics rules on capital adequacy. In terms currently is of primary importance third agreement on bank capital adequacy, or Basel III, which was adopted in 2010 in response to the global financial crisis. The aim is to clarify what the banking regulation and supervision with special focus on the performance of capital adequacy rules …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní