Jiří Vaníček

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektřina a její reálné využití v elektrorozvodné síti ČR

Photovoltaic electricity and its grid-tied utilization in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem elektrické energie, energií ze slunečního záření, fotovoltaickou energii. Práce popisuje co vlastně fotovoltaika je, podmínky v České republice, součásti fototovoltaických elektráren, legislativu fotovoltaických elektráren, výrobu solární elektřiny. V práci se počítá, za jakou dobu se navrátí investice fotovoltaické elektrárny Bušanovice II.Cílem bakalářské …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a renewable resource of electric energy, energy coming from solar radiation, fotovoltaic energy. It describes what fotovoltaic technology means, its conditions in the Czech Republic, components of fotovoltaic power stations, binding legislation for fotovoltaic power stations, production of solar electricity. The thesis calculates the period for the recovery of investments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Tomáš Třetina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava