Ing. Bc. Patrik TÉGL

Master's thesis

Místní a krajské referendum

Local and Regional Referendum
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku právní úpravy institutu místního a krajského referenda na území České republiky. Práce se věnuje postupu při organizování referenda na místní i regionální úrovni, soudní ochraně v otázkách referenda a dalším související otázkám. Platná právní úprava místního referenda je následně komparována s právní úpravou ve zvolených zahraničních právních řádech. V práci …more
Abstract:
The thesis is focused on the issue of legal regulation of the institute of local and regional referendum in the territory of the Czech Republic. The paper deals with the organization of the referendum at local and regional level, judicial protection on referendum issues and other related issues. The current legal regulation of the local referendum is then compared with the legislation in the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TÉGL, Patrik. Místní a krajské referendum. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Administration / Public Administration