Mgr. Ivo Poláček

Bakalářská práce

Rasismus a jeho projevy

Racism and its Manifestations
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám problémem menšin a projevům rasismu vůči nim na území České republiky.Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou definovány klíčové pojmy,se tkerými se v obslasi rasismu setkáváme. Druhá část informuje o aktuálním stavu rasismu a postoje českých občanů k národnostním menšinám. Poslední část se zabývá řešením situace pomocí multikulturní výchovy a jejího začlenění …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of minorities in the Czech Republic and various demonstrations of racism fowards them.The whole work is divided into three parts. The key words which we meet with in the field of racism are defined in the first part. The second one provides information about the actual state of racism and attitudes of Czech citizens towards minorities. The last part deals with a solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy