Bc. Eva Bendová

Bakalářská práce

Žánr story v Hodonínském deníku Rovnost (Soubor textů žánru story)

Genre Story in Hodonínský deník Rovnost (A Set of Texts of the Story Genre)
Anotace:
Bakalářská práce „Žánr story v Hodonínském deníku Rovnost - Soubor textů žánru story“ obsahuje soubor textů žánru story určených k publikaci v regionálním médiu. Tvůrčí výstupy jsou zpracovány tak, aby svým obsahem a strukturou odpovídaly kritériím žánru specifickým pro cílové médium. Autorka textů přináší v reflexivní části kritický pohled na výsledný produkt i jeho tvorbu. Teoretická část práce obsahuje …více
Abstract:
This bachelor thesis „Genre Story in Hodonínský deník Rovnost – Set of Human Interest Stories“ contains a set of human interest stories designed for publishing in regional media Hodonínský deník Rovnost. Creative outputs are made to meet – with their content and structure – standards of the genre specific for the target media. The author brings a critical view at the final product so as at its creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií