Bc. Eva Bendová

Bachelor's thesis

Žánr story v Hodonínském deníku Rovnost (Soubor textů žánru story)

Genre Story in Hodonínský deník Rovnost (A Set of Texts of the Story Genre)
Abstract:
Bakalářská práce „Žánr story v Hodonínském deníku Rovnost - Soubor textů žánru story“ obsahuje soubor textů žánru story určených k publikaci v regionálním médiu. Tvůrčí výstupy jsou zpracovány tak, aby svým obsahem a strukturou odpovídaly kritériím žánru specifickým pro cílové médium. Autorka textů přináší v reflexivní části kritický pohled na výsledný produkt i jeho tvorbu. Teoretická část práce obsahuje …more
Abstract:
This bachelor thesis „Genre Story in Hodonínský deník Rovnost – Set of Human Interest Stories“ contains a set of human interest stories designed for publishing in regional media Hodonínský deník Rovnost. Creative outputs are made to meet – with their content and structure – standards of the genre specific for the target media. The author brings a critical view at the final product so as at its creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií