Bc. Přemysl BAROŇ

Bakalářská práce

Měření koncentrace CO2 ve městě Zlíně v zimním, a jarním období 2008. Vyhodnocení vlivu skleníkových plynů na životní prostředí.

Measurement of the CO2 concentration in the Zlin town in winter and spring season 2008. Influence evaluation of greenhouse gases on living environment.
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku termínu globální oteplování a vlivy CO na tento {\clqq}fenomén`` doby. Podá dostatečné důkazy a fakta na dané téma v podobě grafů a tabulek z měření na různých místech planety a to různými způsoby a v odlišných historických obdobích a také poodhalí skutečné problémy a jejich dopad na součastnou společnost. Odkryje motivaci a důvody osob stojících na počátku vzniku …více
Abstract:
In my dissertation I aim at problems of term global warming and influence of carbon dioxide on this current {\clqq}phenomenon``. I will try hand to report sufficient evidence and data on this given subject in similarity graphs and tables of measuring on various places on planet and in various ways and in different periods of history and also show real problems and their impact against nowadays society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008
Zveřejnit od: 6. 6. 2008
Identifikátor: 9862

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAROŇ, Přemysl . Měření koncentrace CO2 ve městě Zlíně v zimním, a jarním období 2008. Vyhodnocení vlivu skleníkových plynů na životní prostředí. . Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.