Theses 

LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče – Bc. Zora Moudrá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Zora Moudrá

Bakalářská práce

LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče

LARP "Live Action Role Playing" and Its benefits for Players

Anotace: Anotace: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala fenomén LARP a jeho přínos pro hráče. Tato práce má za cíl zmapovat LARP a přiblížit ho veřejnosti, aby si každý mohl udělat lepší představu o této volnočasové aktivitě a možnostech jejího využití. Cílem empirické části je zjistit: Jaký může mít LARP přínos pro osobní rozvoj hráče a jestli může mít tato volnočasová aktivita i potencionální přínos pro sociální pedagogiku. K tomuto účelu jsem zvolila metodu ohniskové skupiny, při které interakce mezi účastníky zvyšuje kvalitu získaných dat.

Abstract: Abstract: I have chosen „The LARP phenomenon and its benefits for players“ as a subject matter of my final work. The objectives of this work are to describe LARP phenomenon, get it familiar for wider audience to let them get better view of this free-time activity and possibilities of its use.The empirical part of this work aims to discover benefits for personal development, which the LARP can bring to the player and also whether this free-time activity can have any reasonable benefit for social pedagogy. I have chosen focus group method, which provides better quality of received data thanks to interaction of its participants.

Klíčová slova: LARP, role, herectví, osobní rozvoj, komunita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 01:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz