Bc. Uliana Baliasnikova

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting

Marketing mix of Trans Business Consulting company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá detailním rozborem marketingového mixu konkrétního podniku. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit již existující marketingový mix podniku a navrhnout zlepšení nebo úplně nový marketingový komunikační mix, a to jak komunikace B2B, tak komunikace B2C. V první části této práce je popsána veškerá teorie, která se týká marketingového komunikačního mixu, tak jak ji popisuje příslušná …více
Abstract:
This thesis is aimed to perform a detailed analysis of the marketing mix of a particular company. The main target is to analyze and evaluate the existing marketing mix of the company as well as offer an improved or an entirely new marketing communication mix, for both communication types B2B and B2C. The first part of this work describes all the theories that relate to the marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní