Bc. Uliana Baliasnikova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix společnosti Trans Business Consulting

Marketing mix of Trans Business Consulting company
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá detailním rozborem marketingového mixu konkrétního podniku. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit již existující marketingový mix podniku a navrhnout zlepšení nebo úplně nový marketingový komunikační mix, a to jak komunikace B2B, tak komunikace B2C. V první části této práce je popsána veškerá teorie, která se týká marketingového komunikačního mixu, tak jak ji popisuje příslušná …more
Abstract:
This thesis is aimed to perform a detailed analysis of the marketing mix of a particular company. The main target is to analyze and evaluate the existing marketing mix of the company as well as offer an improved or an entirely new marketing communication mix, for both communication types B2B and B2C. The first part of this work describes all the theories that relate to the marketing communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní