Theses 

Zdravotnická záchranná služba – Bc. Martin Václavek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin Václavek

Bakalářská práce

Zdravotnická záchranná služba

Medical Rescue Service

Anotace: Zdravotnická záchranná služba je dnes již nepostradatelnou součástí komplexní zdravotní péče v České republice. Tato bakalářská práce by měla jejímu čtenáři přiblížit její vývoj, dále požadavky, jaké jsou na ni kladeny a objasnit některé skutečnosti spojené s provozem záchranné služby . V textu jsou uvedeny legislativní požadavky upravující provoz záchranných služeb v ČR, požadavky na personální obsazení, na technické vybavení a také jsou zde vysvětleny základní pojmy používané v záchranné službě. Poslední část práce je zaměřena na Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p.o., její parametry, techniku, zvláštnosti i problémy. Na konci bakalářské práce je čtenář seznámen s návrhy na opatření, která by mohla vést k úsporám finančních prostředků v ZZS kraje Vysočina, p.o.

Abstract: Emergency medical service has become an indispensable part of complex health care in the Czech Republic. This thesis should familiarize reader with development of health care together with requirements which health care has to meet and also it illustrates some facts associated with operation of health care. This work consists of several legislative rules governing personal constitution, technical equipment and operation of emergency medical services in the Czech Republic. Basic concepts used in emergency services are explained as well. Last part of the thesis focuses on emergency medical service in Vysočina region regarding its parameters, technique, specialities and problems. At the end of this work, reader is introduced to suggested precautions which could lead to financial savings of EMS in Vysočina region.

Klíčová slova: Zdravotnická záchranná služba, Přednemocniční neodkladná péče, Integrovaný záchranný systém, Operační středisko. Emergency medical service, Prehospital urgent care, Integrated rescue system, Operations centre.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: MUDr. Jan Turek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz