Bc. Kamil Neubauer

Bakalářská práce

Vady právních úkonů

Defects in the Legal Acts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vad právních úkonů. Práce je spojována s pojmy jako například právní úkon, způsobilost k právům a povinnostem, právní subjektivita, neplatnost právních úkonů, aj. Důraz je kladen také na odstraňování vad právních úkonů a jejich následků. Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou právních úkonů, jejich vadami a následky těchto vad. Hlavním zdrojem …více
Abstract:
This thesis deals with issues defects in legal action. The dossier embodies concepts such as legal action, legal rights and obligations, legal identity and personality, invalidity of legal acts, etc. Emphasis is also placed on the debugging of defects in the legal acts and their consequences. Aim of this work lies in introduction with issue of legal acts, their flaws and consequences of these defects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Václav Novák, Ph.D
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře