Bc. Martina Foukalová

Bachelor's thesis

Kolonizace Jihlavy

Colonisation of Jihlava
Abstract:
: The bachelor thesis focus on the end of the Czech-German coexistence in the city of Jihlava, and the attention is paid to the analysis of the expulsion of Germans from the area after the war. Introductory chapters are devoted to the German minority in the Czech Lands in general and to the post-war ideas how to solve the question of German minority in Czechoslovakia, briefly is mentioned the idea …more
Abstract:
: Bakalářská práce mapuje konec česko-německého soužití v Jihlavě, pozornost je především věnována především analýze poválečného odsunu Němců z oblasti. Úvodní kapitoly jsou věnovány německé menšině v Českých zemích obecně a poválečným řešením otázek německá minority v Československu, krátce jsou zmíněny ideje československé vlády v exilu k této otázce a také obecné informace k divokému i organizovanému …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta