Bc. Ilona Podlahová

Bakalářská práce

Výkonnostní internetový marketing

Performance Internet marketing
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce jsou popsány marketingové aktivity při vytváření webových prezentací a moderní možnosti inzerce v rámci internetových médií. Principy a možnosti sledování výkonu online marketingových rozhodnutí jsou popsány v poslední části teoretické práce. V praktické části jsou aplikovány poznatky z části teoretické na příkladech z praxe s ohledem na plnění stanovených cílů. …více
Abstract:
The thesis is divided into theoretical and practical parts. The focus of the theoretical part is on the description of marketing activities while creating website presentations and on modern advertising opportunities within the online media. At the same time it provides a description of the principles and possibilities of monitoring the performance of online marketing decisions. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní