Bc. Lucie Kozáková

Diplomová práce

Ochrana a regenerace kulturních hodnot v obci Želešice

Protection and Reconditioning Cultural Worths in Village Želešice
Anotace:
Práce pojednává o historii, kulturních hodnotách - materiálních i duchovních, znovuobnovení zašlých tradic a získávání finančních prostředků na rekonstrukci budov v obci Želešice. Vydává se po stopách Friedricha Wanniecka v Želešicích. Navrhuje lepší využití prostranství z pohledu pamětníků, kterým se nová sterilní zástavba rodinných domků nelíbí. Obec nedaleko Brna je zajímavá a stojí za prozkoumání …více
Abstract:
The work is about the history, cultural values - material and spiritual. It restores faded traditions and raises funds for the reconstruction of buildings in the village Želešice. It follows up in the footsteps of Friedrich Wannieck in Želešice. It proposes better use of space in terms of witnesses, who don’t like a sterility of new houses. The village near Brno is interesting and worth exploring, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře