Theses 

Vliv Číny na ekonomiku USA – Bc. Klára Šťastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára Šťastná

Bakalářská práce

Vliv Číny na ekonomiku USA

The influence of the Chinese economy on the economy in the United States

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Vliv Číny na ekonomiku USA“ je srovnat hospodářský vývoj v USA a Číně v období 1990–2016 a následně zjistit, zda měl v tomto období obchod se zbožím mezi USA a ČLR významný vliv na ekonomiku Spojených států amerických. První část popisuje základní makroekonomické ukazatele a další ekonomické charakteristiky obou zemí. Druhá část srovnává institucionální a hospodářské prostředí daných ekonomik. V poslední části práce je zkoumán vliv čínské ekonomiky na ekonomiku USA pomocí ekonometrického modelování dat. Dva ekonometrické modely zkoumají vliv obchodu se zbožím mezi USA a ČLR na HDP a nezaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu Spojených států.

Abstract: The subject of the bachelor's thesis "The influence of the Chinese economy on the economy in The United States of America" is a comparison of economic development in the US and China between 1990 and 2016 and then to find out whether trade in goods between the US and the PRC during this period had a significant impact on the US economy. The first part describes basic macroeconomic indicators and other economic characteristics of both countries. The second part compares the institutional and economic environment of the given economies. The last part of the thesis explores the impact of China's economy on the US economy using econometric modeling. Two econometric models examine the impact of trade in goods between the US and the PRC on american GDP and unemployment in the manufacturing industry of the United States.

Klíčová slova: Spojené státy, Čína, vliv, porovnání, ekonomický vývoj, USA, ČLR, United States, China, influence, comparison, economic development, PRC

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Soukup

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:19, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz