Bc. Lenka Klumpnerová

Diplomová práce

Záškoláctví jako sociálně patologický jev

Truancy as a socially pathological phenomenon
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou záškoláctví na střední odborné škole, středním odborném učilišti a gymnáziu. Je členěna do čtyř kapitol. Přičemž první tři kapitoly obsahují teoretická východiska diplomové práce a čtvrtá kapitola vlastní výzkumné šetření na výše uvedených typech škol.
Abstract:
My graduation theses deals with the issue of truancy occurring at a secondary school of specialized education, secondary school of apprentice training and a high school. The thesis is divided into four chapters. The first three chapters detail theoretic basis of the thesis and the fourth chapter introduces my own research accomplished at the above stated types of schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby