Bc. Martin KREYSA

Diplomová práce

Rozvoj zaměstnanců a manažerů jako personální činnost a konkurenční výhoda

Development of employees and managers as a personal activity and competitive advantage
Anotace:
Předložená diplomová práce na téma "Rozvoj zaměstnanců a manažerů jako personální činnost a konkurenční výhoda" se zaměřuje na využití rozvoje zaměstnanců a manažerů pro získání konkurenční výhody ve společnosti Faurecia Plzeň, s.r.o. Cílem práce byla analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje, dále stanovení diagnózy vzdělávacích a rozvojových potřeb a následně navržení programu vzdělávání a rozvoje …více
Abstract:
This diploma thesis "Development of employees and managers as a personal activity and competitive advantage" focuses on using the development of employees and managers to gain a competitive advantage in Faurecia Plzeň, s.r.o. The aim of the study was to analyse the current state of education and development, next step was the diagnosis of training and development needs, and then design a program of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREYSA, Martin. Rozvoj zaměstnanců a manažerů jako personální činnost a konkurenční výhoda. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/