Elvíra Hahnová

Bachelor's thesis

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Personality and behavior disorders in children
Anotácia:
Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývá poruchami osobnosti a chování u dětí. Téma si autorka vybrala na základě dlouholetého soužití a soustavné péči o dítě, které trpí kombinovanou poruchou osobnosti a chování. Práce předkládá rešerši z vydaných odborných článků, které se zabývají rizikovým chováním u dětí s poruchami osobnosti a chování. Pro zjištění informací k danému předmětu zkoumání byli …viac
Abstract:
Anotace: This bachelor thesis deals with personality and behavior disorders in children. The theme was chosen by the author on the basis of long-term continuous care for a child suffering from a combined personality and behavioral disorder. First, the thesis presents a literature review of articles dealing with risk behavior in children with personality and behavior disorders. Next, psychiatry, psychology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.
  • Oponent: MUDr. Ladislav Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní